lo2olkusz

Planowane klasy 2015/2016

 • PDF

W roku szkolnym 2015/2016 proponujemy Ci naukę w następujących klasach:

Klasa pierwsza Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym Przedmiot rozszerzony  międzyoddziałowy do wyboru* Przedmioty punktowane przy naborze
A matematyka
informatyka
jeden przedmiot do wyboru spośród:
język polski
język obcy
historia
wos
geografia
biologia
chemia
fizyka
j. polski
matematyka
informatyka
j.obcy
B język angielski
język obcy
jeden przedmiot do wyboru spośród:
język polski
historia
wos
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka
j. polski
wos lub geografia
lub historia
j.obcy
informatyka lub zajęcia artystyczne
C j. polski
historia
jeden przedmiot do wyboru spośród:
język obcy
wos
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka
j. polski
j.obcy
wos lub historia
zajęcia artystyczne
lub plastyka
lub informatyka
D biologia
chemia
jeden przedmiot do wyboru spośród:
język polski
język obcy
historia
wos
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka
j. polski
biologia lub chemia
lub fizyka
informatyka
j.obcy
E wos
geografia
- j. polski
edukacja dla bezpieczeństwa
informatyka
wos lub geografia

*Grupa międzyoddziałowa musi liczyć co najmniej 25 uczniów.

Klasa A - INFORMATYCZNA
Klasa pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Przygotuje Cię do podjęcia studiów na: AGH, politechnice, Uniwersytecie Ekonomicznym - kierunki inżynieryjne, architektura, budownictwo, bankowość, informatyka, telekomunikacja, elektronika.
Jeżeli przedmiotem rozszerzonym będzie dla ciebie: matematyka lub informatyka lub fizyka – to będziesz miał możliwość uczestnictwa w zajęciach z pakietu przedmiotów ścisłych.

Proponujemy w nim:

 • Pokazy i zajęcia na uczelniach wyższych (AGH, UŚ).
 • Zajęcia w obserwatoriach astronomicznych.
 • Kurs tworzenia stron WWW.
 • Możliwość przystąpienia do egzaminu ECDL (European Computer Driving Licence) w certyfikowanej pracowni informatycznej II LO.
 • Koła programistyczne.
 • Warsztaty informatyczne prowadzone przez pracowników Microsoftu.

W zależności od tego, jakie przedmioty rozszerzone międzyoddziałowe wybierzesz proponujemy Ci dodatkowe zajęcia z następujących pakietów:
pakiet językowy – jeżeli wybierzesz język obcy.
pakiet przyrodniczy – jeżeli wybierzesz geografię lub biologię lub chemię.
pakiet humanistyczny – jeżeli wybierzesz historię.

Klasa B - JĘZYKOWA
Otwiera Ci drogę do studiowaniakierunków filologicznych takich jak: filologia angielska, romanistyka, germanistyka, lingwistyka, rusycystyka...
Jeżeli przedmiotami rozszerzonymi będą dla ciebie: języki obce (język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski) – to będziesz miał możliwość uczestnictwa w zajęciach z pakietu językowego.

Proponujemy w nim:

 • Współpracę z Wyższą Szkołą Europejską im. Józefa Tischnera w Krakowie.
 • Współpracę z międzynarodową organizacją studencką AIESEC.
 • Warsztaty językowe prowadzone przez „native speakers” w ramach projektu „Nauka bez Granic”.
 • Spektakle w j.angielskim przedstawiane przez Shakespeare Theatre z Londynu.
 • Zajęcia prowadzone na platformie z wykorzystaniem najnowszych technik multimedialnych.
 • Atrakcyjne zajęcia językowe w Instytucie British Council.
 • Językowe warsztaty wyjazdowe zakończone uzyskaniem Certyfikatu (Euro Week Szkoła Liderów).
 • Atrakcyjne zajęcia z języka niemieckiego prowadzone przez lektora Instytutu Goethego w Krakowie.
 • Realizacja ciekawych projektów w ramach wymiany polsko-niemieckiej.
 • Obozy edukacyjne.
 • Udział w cykliczne organizowanym Święcie Czytania w języku francuskimi spotkaniach z frankofonami.
 • Możliwość udziału w Festiwalu Piosenki Francuskiej i wyjazdu do Francji.

W zależności od tego, jakie przedmioty rozszerzone międzyoddziałowe wybierzesz proponujemy Ci dodatkowe zajęcia z następujących pakietów:
pakiet przedmiotów ścisłych – jeżeli wybierzesz fizykę.
pakiet przyrodniczy – jeżeli wybierzesz geografię lub biologię lub chemię.
pakiet humanistyczny – jeżeli wybierzesz historię.

Klasa C - HUMANISTYCZNA
Klasa pod patronatem „Wiadomości Olkuskich”. Przygotuje Cię do studiów takich jak: filologia polska, dziennikarstwo, historia, prawo, politologia, europeistyka, kierunki pedagogiczne, public relations, stosunki międzynarodowe...
Jeżeli przedmiotem rozszerzonym będzie dla ciebie: język polski lub historia lub wiedza o społeczeństwie – to będziesz miał możliwość uczestnictwa w zajęciach z pakietu humanistycznego.

Proponujemy w nim:

 • Współredagowanie szkolnej strony internetowej, prowadzenie audycji radiowych („Tętno Dwójki”).
 • Współpracę z Sądem Rejonowymi i Powiatową Komendą Policji.
 • Współpracę z MDK w Olkuszu, BWA.
 • Wyjazdy do teatru, filharmonii, kina.
 • Spotkania z artystami i udział w wydarzeniach kulturalnych.
 • Obozy edukacyjne.
 • Warsztaty filmowe, wykłady na temat filmów dokumentalnych, festiwali filmowych w Polsce, noce filmowe.
 • Udział w projekcie filmowym - Erą Nowe Horyzonty.
 • Warsztaty fotograficzne.

W zależności od tego, jakie przedmiotyrozszerzone międzyoddziałowe wybierzesz proponujemy Ci dodatkowe zajęcia z następujących pakietów:
pakiet przyrodniczy – jeżeli wybierzesz geografię lub biologię lub chemię.
pakiet językowy – jeżeli wybierzesz język obcy.
pakiet przedmiotów ścisłych – jeżeli wybierzesz fizykę, matematykę lub informatykę.

Klasa D - MEDYCZNO-SPORTOWA
Klasa pod patronatem Wyższej Szkoły Biznesu z Dąbrowy Górniczej. Przygotuje Cię do podjęcia studiów na medycynie, stomatologii, farmacji, biotechnologii oraz weterynarii. Będziesz mógł wybrać kierunki na Uniwersytecie Rolniczym - leśnictwo, ochrona środowiska, dietetyka...
Ponadto pozwoli przygotować Ci się do studiów na kierunkach: biologia, geografia, geologia, geodezja, chemia, psychologia, socjologia, ochrona środowiska, turystyka, fizjoterapia, rehabilitacja, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, kosmetologia.
Jeżeli przedmiotem rozszerzonym będzie dla ciebie: biologia lub chemia lub geografia – to będziesz miał możliwość uczestnictwa w zajęciach z pakietu przyrodniczego...

Proponujemy w nim:

 • Stałą współpracę z Wydziałem Chemii i Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetem Rolniczym, AGH - udział w wykładach, lekcjach muzealnych, praktycznych zajęciach z anatomii, warsztatach z mikrobiologii i biotechnologii oraz pokazach doświadczeń Koła Chemicznego.
 • Praktyczne zajęcia z anatomii (operacje serca, oka).
 • Udział w lokalnych i ogólnopolskich programach prozdrowotnych i profilaktycznych.
 • Udział w cyklu zajęć z ratownictwa medycznego zakończonego otrzymaniem stosownego certyfikatu.
 • Współpracę ze Studium Medycznym (zajęcia pokazowe, warsztaty).
 • Naukę jazdy na nartach, snowboardzie i łyżwach, nordic walking.
 • Strzelectwo sportowe, paintball (ASG).
 • Zajęcia terenowe - topografia, radioorientacja, radiopelengacja, biegi na orientację.
 • Obozy edukacyjne.

W zależności od tego, jakie przedmioty rozszerzone międzyoddziałowe wybierzesz proponujemy Ci dodatkowe zajęcia z następujących pakietów:
pakiet językowy – jeżeli wybierzesz język obcy.
pakiet przedmiotów ścisłych – jeżeli wybierzesz fizykę lub matematykę lub informatykę.
pakiet humanistyczny – jeżeli wybierzesz język polski, historię lub wos.

Klasa E - OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Klasa pod patronatem Wyższej Szkoły Biznesu z Dąbrowy Górniczej. Przygotuje Cię do: studiów na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie kryzyzowe, leśnictwo, ratownictwo medyczne, podjęcie nauki w Wyższej Szkole Pożarniczej, pracę w służbach mundurowych...

Dla uczniów wybierających ten profil proponujemy pakiet mundurowy:

 • Współpracę ze służbami mundurowymi (Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, służbą więzienną, służbą celną, Nadleśnictwem).
 • Współpracę z AGH - udział w wykładach,lekcjach muzealnych, wystawach.
 • Strzelnicę, basen, musztrę.
 • Rajdy i udział w zawodach: biegach na orientację, radiopelengacji, wieloboju łączności, marynistycznych.
 • Pomoc w organizacji imprez masowych.
 • Zajęcia sportowo-obronne.
 • Obozy edukacyjne.

Proponujemy uczniom klas I w ramach zajęć wychowania fizycznego sport do wyboru: gry zespołowe (piłka nożna, siatkowa, ręczna, koszykówka), badminton, tenis ziemny, nordic walking, fitness, taniec towarzyski, tenis stołowy, turystyka piesza i rowerowa.
Prowadzimy także interesujące zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkolnego Klubu Sportowego "Żubr"

Poprawiony: piątek, 27 lutego 2015 20:03

Dane kontaktowe

 • II LO im. Ziemi Olkuskiej
 • Tel.: (32) 643 04 42
 • Email: lo2.olkusz@gmail.com
 • Strona: www.lo2.olkusz.pl

O nas

II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu jest szkołą z niemal 25- letnią tradycją. Dla szkoły to niezbyt wiele, ale w tym czasie udało się nam osiągnąć dużo. Czytaj całość