lo2olkusz

Historia

Historia szkoły

Dnia 1 września 1987 roku założono w Olkuszu II Liceum Ogólnokształcące i tym samym utworzono w mieście Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Jana Kochanowskiego. Od 1 września 1991 roku II Liceum Ogólnokształcące stało się jednostką samodzielną. Szkoła otrzymała nowo wybudowany obiekt przy ulicy Żeromskiego 1, w którym to budynku mieści się po dzień dzisiejszy. Od 1 września 1991 roku do roku 2007 funkcję dyrektora pełniła mgr Anna Kafel wraz z zastępcą mgr Magdaleną Szlęzak (od 1993 roku) i mgr Przemysławem Rechem zastępcą dyrektora do spraw ekonomiczno-administracyjnych (od 1999 roku). W 2007 roku dyrektorem została mgr Iwona Sroka.
Symbolem tożsamości II Liceum jest sztandar przekazany szkole z okazji X-lecia istnienia placówki w czasie uroczystych obchodów tej rocznicy. przekazanie sztandaru Szkoła daje uczniom możliwości rozwoju intelektualnego, a także uczestniczenia w bogatym życiu kulturalnym. Młodzież bierze udział i odnosi sukcesy w wielu olimpiadach, konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich.
W szkole organizuje się wiele uroczystości szkolnych związanych ze świętami państwowymi, ale także z tradycją Naszej Szkoły między innymi: Święto Szkoły (22 kwietnia każdego roku), Święto Komisji Edukacji Narodowej połączone z tradycją wręczania przez młodzież „Kafli” nauczycielom wyróżniającym się w różnych kategoriach, Wigilia Bożego Narodzenia, Studniówka, Dzień Sportu, uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, Dzień Kobiet (mecze nauczyciele-uczniowie), Mikołajki, Walentynki. Przedstawienie W szkole organizuje się konkursy na przykład: językowe, na temat znajomości Statutu Szkoły, wiedzy o Unii Europejskiej, sportowe, literackie.
Organizowane są spotkania z „ciekawymi ludźmi” na przykład: znanymi aktorami, politykami, poetami, pracownikami wyższych uczelni. Naszą Szkołę odwiedzili między innymi: premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Tadeusz Mazowiecki, minister Jerzy Hausner, prorektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. A. Szromnikiem, Jerzy Englert, Artur Barciś, Anna Seniuk, Anna Dymna, Cezary Pazura, Wojciech Malajkat.
Szkoła podpisała porozumienie z Politechniką Krakowską i Akademią Górniczo-Hutniczną w roku szkolnym 1999/2000 o egzaminie maturalnym połączonym z egzaminem wstępnym na te uczelnie i z Politechniką Śląską w roku szkolnym 2002/2003. Artur Barciś W czasie Święta Szkoły prezentowany jest dorobek naukowy (lekcje pokazowe, prezentacja osiągnięć), artystyczny (występy artystyczne naszych uczniów) i sportowy (zawody sportowe). W dniu Święta Szkoły uczestniczą samorządy szkolne gimnazjów olkuskich wraz z opiekunami.
Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych i społecznych na terenie Olkusza a także Krakowa.
Szkoła aktywnie uczestniczy w programach profilaktyczno-wychowawczych na przykład „Stres pod kontrolą”, „Noe”, „Narkotyki – jak ich unikać”.
Od wielu lat uczestniczymy w ogólnopolskiej kampanii „Sprzątanie Świata” i współpracujemy z Ojcowskim Parkiem Narodowym na przykład organizujemy szkolenia Rad Pedagogicznych w Ojcowskim Parku Narodowym włączając tematykę ekologii i odnowy środowiska.
W szkole działa kilka kół zainteresowań, w których uczniowie rozwijają swoje pasje i pogłębiają wiedzę (teatralne, chemiczne, językowe, matematyczne, bibliotekarskie, polonistyczno-medialne, recytatorskie, historyczne, sportowe, poetyckie).
Wyrazem troski o edukację obywatelską i proeuropejską jest kilkuletnia (od września 2003 roku), prężna i zakrojona na szeroką skalę działalność Szkolnego Klubu Europejskiego. W bieżącym roku kalendarzowym II Liceum miało możliwość gościć młodzież z Francji i z Niemiec. wymiany W marcu zorganizowano Dzień Polsko-Francuski w związku z rozpoczętą wymianą ze szkołą z Owernii, podczas którego młodzież brała udział w Konkursie Wiedzy o Francji. Wizytę poprzedziło przygotowanie wystawy „Olkusz w Unii Europejskiej”. Podczas wrześniowego spotkania z młodzieżą z Niemiec (Dzień Polsko-Niemiecki) odbyła się prelekcja poświęcona historii i zabytkom Ziemi Olkuskiej oraz miała miejsce debata na temat Traktatu Konstytucyjnego. II Liceum Ogólnokształcące wyróżnia się w województwie małopolskim współpracą z zagranicą. Od czternastu lat współpracujemy z gimnazjum niemieckim w Kirn, a od roku z gimnazjum francuskim w Ennezat (Owernia). Dyrektor szkoły uczestniczyła czterokrotnie w seminariach polsko-niemieckich w Bad Marienberg, Trewirze, Zakopanem, Warszawie. Uczniowie z opiekunami dwukrotnie brali udział w międzynarodowych warsztatach w Bad Marienberg. Szkoła realizowała dwa programy Unii Europejskiej Sokrates-Comenuis wraz ze szkołami z Niemiec, Francji, Szkocji, Grecji, Portugalii. Nasze liceum organizowało w 2000 roku spotkanie studyjne dla dyrektorów i koordynatorów szkół partnerskich.
Młodzież naszej szkoły uczestniczy też w wielu wycieczkach zagranicznych (na przykład Hiszpania, Irlandia, Anglia, Włochy), krajowych – przedmiotowych i krajoznawczo-turystycznych.

Kalendarz

listopad 2022
N P W Ś C Pt S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 

Szczęśliwy numerek

27

Dane kontaktowe

  • II LO im. Ziemi Olkuskiej
  • Tel.: (32) 643 04 42
  • Email: lo2.olkusz@gmail.com
  • Strona: www.lo2.olkusz.pl

O nas

II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu jest szkołą z niemal 25- letnią tradycją. Dla szkoły to niezbyt wiele, ale w tym czasie udało się nam osiągnąć dużo. Czytaj całość