ZastępstwaZastępstwa na 21.09.2015

M. Kosno
Lekcja Klasa/grupa Nauczyciel nieobecny/Przedmiot Nauczyciel zastępujący/Przedmiot Uwagi
1 - - - -
2

-

-
-
-
3
- - -
4 2a2
M. Kosno - wos A. Curyło - matematyka -
5 1a M. Kosno - historia A. Wandzel-Kluczewska - j. polski -
6 2a2 M. Kosno - wos M. Stawinoga - fizyka -
7 2a M. Kosno - hist. i społ. Klasa kończy zajęcia po 6 godz. lekcyjnej -
8 - - - -
A. Szymanek/I. Cembrzyńska
Lekcja Klasa/grupa Nauczyciel nieobecny/Przedmiot Nauczyciel zastępujący/Przedmiot Uwagi
1 3d A. Szymanek/I. Cembrzyńska - wych. fizyczne Klasa rozpoczyna zajęcia od 2 godz. lekcyjnej -
2 - - - -
3 - - - -
4 3b A. Szymanek/I. Cembrzyńska - wych. fizyczne R. Krawczyk - wych. fizyczne -
5 - - - -
6 -
-
-
-
7 -
-
-
-
8 - - - -
A. Szymanek
Lekcja Klasa/grupa Nauczyciel nieobecny/Przedmiot Nauczyciel zastępujący/Przedmiot Uwagi
1 - - - -
2 2c - grupa A. Szymanek - wych. fizyczne R. Krawczyk - wych. fizyczne -
3 2c - grupa A. Szymanek - wych. fizyczne R. Krawczyk - wych. fizyczne -
4 - - - -
5 3c2 A. Szymanek - wych. fizyczne A. Skibińska - wdż -

6

-
-
-
-
7 - - - -
8 - - - -
I. Cembrzyńska
Lekcja Klasa/grupa Nauczyciel nieobecny/Przedmiot Nauczyciel zastępujący/Przedmiot Uwagi
1 - - - -
2 1a - grupa I. Cembrzyńska - wych. fizyczne A. Skibińska - wdż -
3 -
-
-
-
4 - - - -
5 3a - grupa I. Cembrzyńska - wych. fizyczne R. Krawczyk - wych. fizyczne -
6 2b - grupa I. Cembrzyńska - wych. fizyczne R. Krawczyk - wych. fizyczne -
7 1b - grupa I. Cembrzyńska - wych. fizyczne R. Krawczyk - wych. fizyczne -
8 1b - grupa I. Cembrzyńska - wych. fizyczne R. Krawczyk - wych. fizyczne -
U. Skałbania
Lekcja Klasa/grupa Nauczyciel nieobecny/Przedmiot Nauczyciel zastępujący/Przedmiot Uwagi
1 - - - -
2 3a2 U. Skałbania - biologia I. Sroka - matematyka -
3 1b U. Skałbania - biologia A. Wandzel-Kluczewska - j. polski -
4 2c U. Skałbania - biologia D. Łazarczyk - matematyka -
5 2b U. Skałbania - przyroda K. Tumiłowicz - godz. wych. (za 7 godz. lekcyjną) -
6 3d U. Skałbania - biologia K. Tumiłowicz - j. polski -
7 - - - -
8 -
-
-
-
R. Wiśniowska
Lekcja Klasa/grupa Nauczyciel nieobecny/Przedmiot Nauczyciel zastępujący/Przedmiot Uwagi
1 2c R. Wiśniowska - chemia Klasa rozpoczyna zajęcia od 2 godz. lekcyjnej -
2 3d R. Wiśniowska - chemia Klasa rozpoczyna zajęcia od 3 godz. lekcyjnej -
3 3a2 R. Wiśniowska - chemia A. Skibińska - wdż -
4 - - - -
5 -
-
-
-
6 - - - -
7 - -
-
-
8 -
-
- -
-
Lekcja Klasa/grupa Nauczyciel nieobecny/Przedmiot Nauczyciel zastępujący/Przedmiot Uwagi
1 - - - -
2 - - - -
3 -
-
-
-
4 -
-
-
-
5 -
-
-
-
6 -
-
-
-
7 - - - -
8 -
-
-
-
-
Lekcja Klasa/grupa Nauczyciel nieobecny/Przedmiot Nauczyciel zastępujący/Przedmiot Uwagi
1 -
-
-
-
2 - - - -
3 -
-
-
-
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 -
-
-
-
8 - - - -