lo2olkusz

Oblicza Fizyki 2014

Od Światowego Roku Fizyki 2005 corocznie na początku grudnia w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywa się Dyskusja Panelowa "Oblicza Fizyki - między fascynacją a niepokojem", w której uczestniczą również uczniowie naszego ogólniaka.

Myślą przewodnią tegorocznej Dyskusji były relacje pomiędzy fizyką a innymi naukami, lub ogólniej - innymi obszarami działalności człowieka. Ogromny postęp technologiczny, który się dokonuje na naszych oczach, wynika w znacznym stopniu z wdrażania w praktyce osiągnięć fizyki współczesnej. Rewolucja informatyczna i telekomunikacyjna, nowe materiały czy nanotechnologia to oczywiste efekty badań fizyków. Fizykom zawdzięczamy także nowe metody diagnozowania i leczenia, czy nowe metody badań w ekonomii. Jak widać fizyka jest wszędzie, jest światem, który nas otacza. Miejmy nadzieję, że już nigdy z ust ucznia naszego liceum nie usłyszymy słów: "Nie lubię fizyki". Bo jak można nie lubić świata?? Zobacz zdjęcia z wyjazdu.

Administrator

Dane kontaktowe

  • II LO im. Ziemi Olkuskiej
  • Tel.: (32) 643 04 42
  • Email: lo2.olkusz@gmail.com
  • Strona: www.lo2.olkusz.pl

O nas

II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu jest szkołą z niemal 25- letnią tradycją. Dla szkoły to niezbyt wiele, ale w tym czasie udało się nam osiągnąć dużo. Czytaj całość